Behandling av munnsår

Munnsår bør behandles med et antiviralt middel, f.eks. krem, som hindrer at viruset sprer seg.
Det er kun antivirale midler som er i stand til å bekjempe virus i de virusinfiserte cellene.
Det er det ingen andre produkter mot munnsår som kan (f.eks. naturlegemidler eller plaster).

Behandling av munnsår - Klokke

Virusbekjempende behandling (med antiviralt middel) bør startes så snart du merker den første prikkingen,
eller (siden ikke alle merker prikkingen) så snart såret/blemmene bryter ut.  
Munnsåret bør behandles uansett hvilket stadium det er på, både pga. smittefare og
fordi du kan forkorte munnsårets varighet. Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.

Hvor mye bør jeg smøre på om gangen?
Du bør smøre (på) et tynt lag Zovirax krem slik at det dekker hele såret. Smør også gjerne kremen rundt såret.
Hvis du masserer kremen kraftig inn i såret, risikerer du at viruset sprer seg ytterligere og at utbruddet forverres.
La for øvrig aldri tuben komme i direkte kontakt med munnsåret