Hvor vanlig er munnsår?

De fleste voksne (80-90 %) har antistoffer i blodet, som er et tegn på at de er smittet av Herpes Simplex Virus type-1.
Cirka 30 % av disse får utbrudd i form av munnsår. Den største gruppen er i alderen 25-39 år,
og de vil i gjennomsnitt få utbrudd tre ganger årlig. Viruset ligger latent (i hvile) inntil et utbrudd oppstår.
Det er spesifikke faktorer som kan aktivere et virus fra dets hviletilstand (se avsnittet: Hva forårsaker munnsår ).
Munnsår skyldes et virus og bør derfor behandles med et antiviralt legemiddel.