Munnsår og amming

Zovirax krem kan brukes ved amming. Begrensede data viser at aciklovir etter
systemisk administrasjon oppkonsentreres i morsmelk.
Etter bruk av Zovirax-kremen vil imidlertid den mengden som det ammede barnet utsettes for være ubetydelig1.

1. Zovirax SPC