Munnsårstest

En enkel munnsårtest kan hjelpe deg med å identifisere faktorer som aktiverer munnsår og videre forebygge munnsår.
Hvor ofte har du munnsår? Prøv å svar så oppriktig som mulig:

Munnsårtest 1 gang i året
2 ganger i året
4 ganger i året
Hver måned
Uregelmessig
Vet ikke
SVAR:
Kjenner du årsaken til at munnsåret ditt aktiveres?   Ja  |   Nei
Det er mange faktorer som kan aktivere munnsår),
men med en så lav frekvens (1 gang i året) kan det skyldes forkjølelse.
Mange mennesker får ofte munnsår når de holder på å bli forkjølet.

Munnsår er et virusangrep fra et virus som kalles Herpes Simplex Virus type-1 (HSV-I).
Når man vet hvordan viruset fungerer, er det ikke overraskende at det utnytter ditt svekkede immunforsvar.
Så snart du merker at det er en forkjølelse på vei, kan det være en god idé å kjøpe et
antiviralt middel til behandling av munnsår. Da er du alltid beredt til å behandle munnsåret!

Virusbekjempende behandling bør startes så snart du merker den første prikkingen,
eller (ettersom ikke alle merker prikkingen) så snart såret/blærene bryter ut.
Munnsåret bør behandles uansett hvilke stadium det er på, både pga. smittefaren og
fordi du kan forkorte munnsårets varighet. Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.

Det er mange faktorer som kan aktivere munnsår! Det finnes imidlertid noen velkjente faktorer.

Velkjente faktorer som kan aktivere utbrudd av munnsår:

  • Stress
  • Ekstrem kulde eller varme
  • Feber eller nedsatt motstandskraft
  • Andre sykdommer, f.eks. forkjølelse eller influensa
  • Påvirkning fra UV-stråler, f.eks. sol eller solarium
  • Tretthet
  • Spesielle matvarer
  • Menstruasjon
  • Graviditet
  • Lokal irritasjon, f.eks. etter tannlegebesøk, ved barbering eller sprukne lepper.

Det varierer fra person til person hva som aktiverer munnsåret.

Hvilke av disse faktorene er typisk for ditt munnsår? Det viktigste er at du unngår å
utsette deg for utløsende faktorer.Når du først er blitt smittet vil du ha Herpes Simplex Virus type-1
i kroppen resten av livet. Viruset ligger nemlig latent i ansiktets nerver etter et utbrudd,
og der kan det ligge i dvale - inntil det vekkes til live. Når viruset aktiveres,
går det via nervebanen til huden hvor det kan gi munnsår. Når såret er helet,
trekker viruset seg tilbake og ligger latent (i dvale) og er dermed inaktivt inntil neste utbrudd.

Munnsåret ditt kan skyldes sesongmessige faktorer.
Bruker du leppepomade med UV-filter når du utsettes for sollys?

Mange mennesker opplever at de får munnsår når de utsettes for sterk sol, på skiferien eller badeferien.
En god solkrem kan være effektiv i å forebygge de faktorer som kan fremkalle munnsår.
Solkremer som blokkerer både UVA og UVB, er nok de mest effektive.
Men husk å ta et antiviralt middel med på ferie, i tilfelle solkremen eller leppepomaden ikke er
tilstrekkelig for å forebygge munnsår. Virusbekjempende behandling (med antiviralt middel)
bør startes så snart du merker den første prikkingen, eller (siden ikke alle merker prikkingen)
så snart såret/blemmene bryter ut. Munnsåret bør behandles uansett hvilke stadium det er på,
både på grunn av smittefare og fordi du kan forkorte munnsårets varighet.
Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre. Munnsår er meget smittsomt, derfor er god hygiene svært viktig.

Munnsår smitter gjennom nærkontakt med en som har viruset. Har man et aktivt munnsår (i utbrudd)
bør man unngå å kysse (se nedenfor), oralsex (sår på munnen kan smitte kjønnsorganer), dele bestikk,
servise og håndklær med andre. Det er viktig å vaske hendene grundig når man rører ved munnsåret -
dette gjelder også etter påføringen av kremen som et ledd i behandlingen.

Man kan smitte andre med HSV-I helt til hele munnsåret er dekket av skorper. Det tar vanligvis cirka 10 dager
for et ubehandlet munnsår å heles, men det kan selvfølgelig variere fra ett utbrudd til det neste.
Viruset finnes hovedsakelig i væsken fra såret. Såret smitter helt til det er helt tørket ut - uten sprekker.
Dette er flere ganger enn det gjennomsnittlige antall utbrudd av munnsår i året, som er 3 ganger.
Bryter munnsåret ut i stressede perioder (arbeidsmessig, ved høytider osv.) i livet ditt?
Hvis svaret er ja, kan munnsåret skyldes stress.

Visse perioder i livet kan være meget stressende - f.eks. hvis man skal flytte, gifte seg,
det skjer dødsfall eller man skifter jobb.
I slike perioder kan immunforsvaret svekkes og du blir mer mottakelig for viruset som fremkaller munnsåret.
For mange er stress en ofte utløsende faktor.

Mennesker som er i psykisk og fysisk toppform,
er generelt bedre rustet mot sykdommer. Hvis du opplever at nettopp stress er årsaken til ditt munnsår,
så er det kanskje en motivasjon til å forbedre livsstilen og redusere stresset?
Virusbekjempende behandling (med antiviralt middel) bør startes så snart du merker den første prikkingen,
eller (siden ikke alle merker prikkingen) så snart såret/blemmene bryter ut.
Munnsåret bør behandles uansett hvilke stadium det er på, både pga. smittefare og
fordi du kan forkorte munnsårets varighet.
Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.
Mann: Barbering, varme drikker, kaldt vær Dette kan ødelegge huden rundt munnen og
føre til betennelse og dermed stimulere viruset.
Du bør derfor ta ekstra hensyn til den følsomme huden rundt munnen for å redusere antall munnsår.

Virusbekjempende behandling (med antiviralt middel) bør startes så snart du merker den første prikkingen,
eller (siden ikke alle merker prikkingen) så snart såret/blemmene bryter ut.
Munnsåret bør behandles uansett hvilke stadium det er på, både pga. smittefare og
fordi du kan forkorte munnsårets varighet.
Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.

Hver måned Kvinne:
Menstruasjon En del kvinner opplever at de får munnsår i forbindelse med menstruasjon.
Hvis du mener at dette kan være tilfellet for deg, kan du forutse når munnsåret kommer.
Virusbekjempende behandling (med antiviralt middel) bør startes så snart du merker den første prikkingen,
eller (siden ikke alle merker prikkingen) så snart såret/blemmene bryter ut.
Munnsåret bør behandles uansett hvilke stadium det er på, både pga. smittefare og
fordi du kan forkorte munnsårets varighet.
Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.
Munnsåret ditt kan skyldes flere faktorer. Det kan være barbering, varme drikker,
kaldt vær og generell irritasjon i huden rundt munnen.
Dette kan gi skader på huden rundt munnen som føre til betennelse, og dermed stimulere
viruset som gir munnsår. For å redusere antall utbrudd av munnsår bør du være
forsiktig med huden rundt munnen.

Når du først er blitt smittet, vil du ha Herpes Simplex Virus type-1 i kroppen resten av livet.
Viruset ligger nemlig latent i ansiktets nerver etter et utbrudd,
og der kan det ligge i dvale - ofte i lang tid - inntil det vekkes til live.
Når viruset aktiveres, trekker det seg tilbake via nervebanen til huden, hvor det kan gi munnsår.
Når såret er helet, trekker viruset seg tilbake og ligger i dvale og er dermed inaktivt inntil neste utbrudd.

Virusbekjempende behandling (med antiviralt middel) bør startes så snart du merker den første prikkingen,
eller (siden ikke alle merker prikkingen) så snart såret/blemmene bryter ut.
Munnsåret bør behandles uansett hvilke stadium det er på, både pga. smittefare og
fordi du kan forkorte munnsårets varighet.
Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.
Oppstår munnsåret når som helst i løpet av året og uten forvarsel?
Dette er uvanlig siden de fleste mennesker kan gi minst én grunn til at munnsåret deres oppstår, f.eks.
stress, sollys, menstruasjon, kaldt vær osv. De fleste blir smittet i tidlig barndom av sine foreldre.

Når du først er blitt smittet vil du ha Herpes Simplex Virus type-1 i kroppen resten av livet.
Viruset ligger nemlig latent i ansiktets nerver etter et utbrudd, og der kan det ligge i dvale -
ofte i lang tid - inntil det vekkes til live. Når viruset aktiveres, går det via nervebanen til huden,
hvor det kan gi munnsår. Når såret er helet, trekker viruset seg tilbake og ligger i dvale og
er dermed inaktivt inntil neste utbrudd.

Uansett hvilke faktorer som er årsak til munnsåret, er det viktig at du alltid har med deg et antiviralt middel
slik at du kan starte behandlingen så snart du merker de første tegn. De fleste opplever flere karakteristiske
symptomer før munnsåret bryter ut. Det er et tegn på at viruset er aktivt.

Symptomene kan oppstå alt fra 30 minutter til et par dager før utbruddet. Symptomer på munnsår
kan være svie, kløe eller en brennende fornemmelse. Noen opplever aldri de typiske symptomene,
i stedet oppstår såret/blemmene direkte. Andre opplever kun symptomer (dvs. at såret aldri bryter ut).

Virusbekjempende behandling (med antiviralt middel) bør startes så snart du merker den første prikkingen,
eller (siden ikke alle merker prikkingen) så snart såret/blemmene bryter ut. Munnsåret bør behandles uansett
hvilke stadium det er på, både pga. smittefare og fordi du kan forkorte munnsårets varighet.
Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.