Smitter munnsår?

I dag vet man at smitte kan overføres når viruset utskilles, som kan være før selve blemmen eller sår oppstår.
Siden man da ikke vet når viruset utskilles, bør mennesker med munnsår være forsiktig hvis man
merker at et utbrudd er på vei. Da er virusutskillelsen og dermed smittefaren større.

Under et utbrudd bør man være oppmerksom på å:

Det kan også ta lengre tid for såret å heles. Ved å behandle munnsåret raskt kan man redusere smittefare.
Se også avsnittet: ”Hva kan jeg selv gjøre?”