Start behandlingen av munnsåret tidlig

Start behandlingen av munnsåret så tidlig som mulig. Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.
Virusbekjempende behandling bør startes så snart du merker den første prikkingen, eller (siden ikke alle merker prikkingen)
så snart munnsåret bryter ut. Munnsåret bør behandles uansett hvilket stadium det er på,
både pga. smittefare og fordi du kan forkorte munnsårets varighet. Jo tidligere du starter behandlingen, jo bedre.