Stor smittefare

Når viruset utskilles kan smitten overføres.
I dag ved man at virus kan utskilles selv om man ikke har blærer eller sår.
Problemet er at man ikke vet når viruset utskilles, men man bør være litt mer forsiktig hvis
man merker at et utbrudd er på vei. Da vet man at virusutskillelsen og dermed smittefaren er større.
Fire av fem personer i en familie er smittet med Herpes Simplex Virus type-1.
Når du først er blitt smittet vil du ha Herpes Simplex Virus type-1 i kroppen resten av livet.
Viruset ligger nemlig latent i ansiktets nerver etter et utbrudd,
og der kan det ligge i dvale - ofte i lang tid - inntil det vekkes til live. Når viruset aktiveres,
trekker det seg tilbake via nervebanen til huden hvor det kan gi munnsår. Når såret er helet,
trekker viruset seg tilbake og ligger latent (i dvale) og er dermed inaktivt inntil neste utbrudd.