Den originale

Zovirax krem er verdens mest brukte produkt til behandling av Herpes Simplex Virus type- 1.
Produktet var det første i sitt slag og er dermed det originale produktet.
Det ble tillagt stor troverdighet og anerkjennelse innenfor den medisinske verden,
også før det i 1991 gikk over til å bli reseptfritt i mange land.
Zovirax krem anvendes/brukes av millioner av mennesker i mange land over hele verden,
og lojaliteten blant brukerne er meget høy. I 1988 mottok de to forskere, G. Elion og G. Hichings,
Nobelprisen for utviklingen av molekylet Aciklovir som er det aktive stoffet i Zovirax krem.
En kunnskap om virus som senere er blitt anvendt/brukt innenfor f.eks. HIV-forskning.