Zovirax krem

Zovirax krem inneholder1:

Det aktive stoffet er det som hemmer replikasjonen eller spredningen av viruset.
Hjelpestoffene sørger blant annet for at det aktive stoffet trenger bedre gjennom huden og ned til viruset,
slik at det kan utøve effekt.

Zovirax krem– behandling i 5 dager
Start behandlingen så snart du merker de første tegn, f.eks. prikking, kløe eller blærer.
Kremen smøres på fem ganger daglig cirka hver fjerde time i den våkne delen av døgnet.
Behandlingen bør fortsette i minst fem dager.

Produktinformasjon

Zovirax 5 % krem. Inneholder det aktive stoffet aciklovir.

> Indikasjon:
Zovirax krem 5 % brukes til behandling av tidlige tegn på munnsår 
forårsaket av herpes simplex virus type-1 (HSV-1).

> Dosering/ Brukerveiledning:
Voksne og barn: Kremen påsmøres hver 4. time i den våkne de­len   
av døgnet, dvs. 5 ganger daglig. Behandlingen påbegynnes så snart   
det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut (ved at  
det prikker, svir eller klør på det angrepne stedet), men kan også   
påbegynnes under senere stadier (når det er       
dannet blemmer på huden).

Behandlingen bør vare i 5 dager. Dersom såret ikke er tilhelet, kan   
behandlingen utvides til 10 dager.

>Bivirkninger:
Som alle legemidler kan Zovirax krem 5 % forårsake bivirkninger, men ikke alle får det:        

Forbigående brennende følelse eller stikking etter påføring. Mild  
uttørking eller avflassing av hud kan forekomme. Rødhet og kløe 
og i sjeldne tilfeller kontaktdermatitt. Det har i svært sjeldne tilfeller 
vært umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner som inkluderer 
hevelser i ansiktet og på halsen.


> Advarsel/ Forsiktighet:
Zovirax krem bør ikke påsmøres slimhinner, for eksempel i
munnen, øynene eller vagina, da kremen kan irritere. Særlig
forsiktighet må utvises for å unngå feilbruk av kremen i øynene.

> Innehaver av markedsføringstillatelse:  

GlaxoSmithKline AS
Forskningsveien 2A, 0319 Oslo
Telefon: 22 70 20 00

1. Zovirax SPC